Studiegrupper sommer

Sommeren på Martinus Center Klint består af seks kursusuger med hvert sit tema, men sideløbende tilbyder vi hver uge studiegrupper, hvor du sammen med andre interesserede kan læse og diskutere udvalgte dele af Martinus’ store forfatterskab. Nogle af studiegrupperne er særligt egnede til nye interesserede, mens andre retter sig mod interesserede, der allerede har et vist kendskab til kosmologien.

Kursister

Studiegrupper sommer 2023

I sommeren 2023 udbyder vi seks forskellige studiegrupper på Martinus Center Klint. Du tilmeldinger dig i receptionen på Martinus Center Klint senest kl. 20.15 lørdag aften eller per e-mail til studiegrupper@martinus.dk. Tilmeldingen gælder for én uge ad gangen.

Gruppe A: Det nye verdensbillede

Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper. Ingen forberedelse.

Gruppe B: Bog- og artikelgruppe

Uge 1, 3 og 5: “Hinsides dødsfrygten” (småbog 21).

Uge 2, 4 og 6: Artikelkompendium: “Tærskelens vogtere” og “Omkring min skabelse af Livets Bog” (artikel 9 og 14 i Artikelsamling 1).

Vi læser og samtaler ud fra artikler eller bøger. Du skal derfor læse som forberedelse til hver dag. Vores bøger kan købes i receptionen. Artikelkompendium afhentes i receptionen.

Gruppe C: Dagens foredrag

Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud over foredragene.

Gruppe D: Verden Aktuelt

Hver dag er der oplæg i form af en video og en tekst. Emnet er et aktuelt tema, der er fremme i samfundsdebatten.

Gruppe E: Temafordybelse

Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema. Studiegruppen er for kursister, der i forvejen har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser.

Temafordybelse uge 1, 3 og 5: Vores indre forvandling

Martinus fortæller, at mennesket befinder sig i overgangsstadiet fra dyr til menneske, og derfor fremtræder med en degenererende dyrisk bevidsthed og en voksende menneskebevidsthed. Denne indre forvandling fra dyr til menneske er ikke en viljesakt, men en vækstakt. Vi fordyber os i rejsen fra enpolethed til dobbeltpolethed og vores dyriske og menneskelige tankeklimaer med udgangspunkt i tekststykker fra symbol 33 og udvalgte artikler.

Temafordybelse uge 2, 4 og 6: Hukommelsesriget – salighedsriget – mineralriget

Alle levende væsener inkarnerer i den fysiske verden fra salighedsriget, en rent elektrisk verden. Når de levende væsener oplever deres erindringer fra det tidligere spiralkredsløb, opstår en ekstatisk lyksalighedstilstand. Denne ekstatiske energi giver ophav til mineralriget, hvor den første synlige materie er ilden eller soltilstanden. Vi fordyber os i denne elektriske skabelsesproces.

Gruppe F: At dele åndsvidenskaben med andre

Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus’ verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra Martinus’ litteratur for gruppen. Overvej på forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.