Studiegrupper sommer

Sommeren på Martinus Center Klint består af seks kursusuger med hvert sit tema, men sideløbende tilbyder vi hver uge studiegrupper, hvor du sammen med andre interesserede kan læse og diskutere udvalgte dele af Martinus’ store forfatterskab. Nogle af studiegrupperne er særligt egnede til nye interesserede, mens andre retter sig mod interesserede, der allerede har et vist kendskab til kosmologien.

Kursister

Studiegrupper sommer 2022

I sommeren 2022 udbyder vi seks forskellige studiegrupper på Martinus Center Klint. Du tilmeldinger dig i receptionen på Martinus Center Klint senest kl. 20.15 lørdag aften eller per e-mail til info@martinus.dk. Tilmeldingen gælder for én uge ad gangen.

Gruppe A: Det nye verdensbillede

Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper. Ingen forberedelse.

Gruppe B: Bog- og artikelgruppe

Uge 1, 3 og 5: “Gennem døden” (Ny bog bestående af foredrag, som Martinus holdt i årene 1949, 1958, 1961 og 1966.)

Uge 2, 4 og 6: Artiklerne “Mennesket og dets livskraft” og “Ægteskabet og alkærligheden” (Artikelsamling 1).

Vi læser og samtaler ud fra artikler eller bøger. Du skal derfor læse som forberedelse til hver dag. Vores bøger kan købes i receptionen. Artikelkompendium afhentes i receptionen.

Gruppe C: Dagens foredrag

Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud over foredragene.

Gruppe D: Verden Aktuelt

Hver dag er der oplæg i form af en video og en tekst. Emnet er et aktuelt tema, der er fremme i samfundsdebatten.

Gruppe E: Temafordybelse

Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema. Studiegruppen er for kursister, der i forvejen har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser.

Temafordybelse uge 1, 3 og 5: Den højeste ild

Martinus fortæller os, at alt, hvad vi oplever, dybest set er en form for seksualisme eller “den højeste ild”. “Den højeste ild” er drivkraften bag al udvikling og al vor længsel. Den er selve skaberkraften bag transformationen af vores seksualitet og udviklingen af den menneskelige kærlighed. Vi fordyber os i udvalgte tekststykker, hvor Martinus belyser forskellige aspekter af den højeste ild som en kosmisk urkraft.

Temafordybelse uge 2, 4 og 6: Bønnens psykiske kraft

Ifølge Martinus er bønnen en vidunderlig magisk kraft, der er medfødt i alle væsener. Den kan blive en afgørende kilde til psykisk kraft og styrke og give os vejledning på livets vej. Ved hjælp af åndsvidenskaben udforsker vi bønnens art og funktion i vores hverdag, og hvordan vi kan udvikle bønnen til en bevidst samtale med Guddommen.

Gruppe F: At dele åndsvidenskaben med andre

Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus’ verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra Martinus’ litteratur for gruppen. Overvej på forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.