Studiegrupper

Sommeren på Martinus Center Klint består af seks kursusuger med hvert sit tema, men sideløbende tilbyder vi hver uge studiegrupper, hvor du sammen med andre interesserede kan læse og diskutere udvalgte dele af Martinus’ store forfatterskab. Nogle af studiegrupperne er særligt egnede til nye interesserede, mens andre retter sig mod interesserede, der allerede har et vist kendskab til kosmologien.

Kursister

Studiegrupper sommer 2021

I sommeren 2021 udbyder vi seks forskellige studiegrupper alle uger. I uge 6 tilbyder vi desuden en esperanto-uge med undervisning i esperanto.

Gruppe A: Det nye verdensbillede

Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper. Ingen forberedelse.

Gruppe B: Bog- og artikelgruppe

Uge 1, 3 og 5: “Menneskehedens skæbne” (småbog 1). Uge 2, 4 og 6: Artiklerne “Freden” og “Den mentale treenighed” (Artikelsamling 1)

Vi læser og samtaler ud fra artikler eller bøger. Du skal derfor læse som forberedelse til hver dag. Bogen “Menneskehedens skæbne” kan købes i receptionen. Artikelkompendium afhentes i receptionen.

Gruppe C: Dagens foredrag

Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud over foredragene.

Gruppe D: Verden Aktuelt

Hver dag er der oplæg i form af en video og en tekst. Emnet er et aktuelt tema, der er fremme i samfundsdebatten.

Gruppe E: Temafordybelse

Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema. Studiegruppen er for kursister, der i forvejen har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser.

Temafordybelse uge 1, 3 og 5: Sundhed og livsglæde
Med et kærligt tankeklima kan vi skabe sundhed og livsglæde for os selv, vores organer og vores celler. Ja, vi kan skabe livsglæde for hele vores mikrokosmos, der også er et univers. Så kan vi også lære at udstråle livsglæde til vores medmennesker, til dyrene, og til det uendelige kærlighedsophav – Guddommen.

Temafordybelse uge 2, 4 og 6: Natbevidstheden – vores indre kraftkilde
Martinus beskriver natbevidstheden som en “vågentilværelse” under søvnen og døden. I de åndelige verdener bæres natbevidstheden af vores følelseslegeme. For jeg’et er natbevidstheden dog meget mere end søvn og drømme. Den danner pladsen for vores automatfunktioner i “et spil bag ‘kulisserne’, udenfor jegets dagsbevidste vilje og kontrol” (Livets Bog 3, stk. 949).

Gruppe F: At dele åndsvidenskaben med andre

Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus’ verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra Martinus’ litteratur for gruppen. Overvej på forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.

Esperanto-uge

I uge 6 (31. juli – 7. august) tilbyder vi undervisning i esperanto kl. 14-15 på Terrassen. Morgen- og aftenforedrag vil efter behov også blive simultantolket til esperanto.

Studiegrupper forår og efterår

No event found!