Studiegrupper sommer

Sommeren på Martinus Center Klint består af seks kursusuger med hvert sit tema, men sideløbende tilbyder vi hver uge studiegrupper, hvor du sammen med andre interesserede kan læse og diskutere udvalgte dele af Martinus’ store forfatterskab. Nogle af studiegrupperne er særligt egnede til nye interesserede, mens andre retter sig mod interesserede, der allerede har et vist kendskab til kosmologien.

Kursister

Studiegrupper sommer 2024

I sommeren 2024 udbyder vi seks forskellige studiegrupper på Martinus Center Klint. Du tilmeldinger dig i receptionen på Martinus Center Klint senest kl. 20.15 lørdag aften eller per e-mail til studiegrupper@martinus.dk. Tilmeldingen gælder for én uge ad gangen.

Gruppe A: Det nye verdensbillede

Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper. Ingen forberedelse.

Gruppe B: Bog- og artikelgruppe

Uge 1, 3 og 5: “Martinus svarer på spørgsmål” (første halvdel).

Uge 2, 4 og 6: “Martinus svarer på spørgsmål” (anden halvdel).

Vi læser og samtaler ud fra en ny bog: “Martinus svarer på spørgsmål” (udgivelse forår 2024). Bogen kan købes i receptionen.

Gruppe C: Dagens foredrag

Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud over foredragene.

Gruppe D: Verden Aktuelt

Hver dag er der oplæg i form af en video og en tekst. Emnet er et aktuelt tema, der er fremme i samfundsdebatten.

Gruppe E: Temafordybelse

Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema. Studiegruppen er for kursister, der i forvejen har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser.

Temafordybelse uge 1, 3 og 5: Intuitionen og den guddommelige verden

“Når individet er nået så langt frem i udviklingen, at der fra dette udstråler ren kærlighed, træder det ind i en ny fase for tilværelse, hvor det bliver permanent modtagelig for tilværelsens højeste grundenergi ‘intuitionsenergien’.” Martinus skriver, at vi alle er på vej til en ny bevidsthedstilstand, der kulminerer i den guddommelige verden. Men allerede her på det fysiske plan kan vi i fællesskab skabe en verden af fred og kærlighed, hvor intuitionen bliver grundlaget for en ny verdenskultur.

Temafordybelse uge 2, 4 og 6: Hvordan skabes vores skæbne?

Mange mennesker betragter skæbnen som et resultat af tilfældigheder. Åndsvidenskaben tilbyder en videnskab om skæbnedannelse. Det er takket være alle fejltagelser og udfordrende skæbner gennem mange liv, at vi bliver søgende og modtagelige for undervisning i den moral, der kan vejlede os til en lysere skæbne. Vi har brug for en kærlighedsvidenskab for at forstå, hvor intimt alt liv er flettet sammen, og hvordan alle vores tanker, følelser og handlinger har indflydelse på livsoplevelsen og skæbnen.

Gruppe F: At dele åndsvidenskaben med andre

Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus’ verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra Martinus’ litteratur for gruppen. Overvej på forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.