Forhallen på Martinus Institut

Organisation

Martinus Åndsvidenskabelige Institut – i daglig tale Martinus Institut – er en erhvervsdrivende fond, som Martinus stiftede med det formål at formidle hans åndsvidenskabelige verdensbillede.

Fonden har ophavsret til Martinus’ værker og desuden til formål at:

  • bevare Martinus’ samlede værker uændrede, som de foreligger fra hans side
  • oplyse om værkerne og gøre dem tilgængelige for interesserede, bl.a. via publicering, oversættelse og undervisning
  • yde tilskud til aktiviteter, der fremmer de nævnte formål

Læs mere i vedtægterne for Martinus Åndsvidenskabelige Institut.

Ledelse og administration

Martinus Instituts øverste ledelse er en bestyrelse, der efter Martinus’ ønske kaldes ”rådet”. Rådet består af fem medlemmer og to suppleanter.

Se, hvem der aktuelt er medlem af rådet.

Den daglige ledelse af fondens aktiviteter varetages af Pernilla Rosell og Jens Christian Hermansen.

Instituttet har adresse på Mariendalsvej på Frederiksberg, hvor bl.a. administration og forlag har til huse. Instituttet står også for driften af kursuscentret Martinus Center Klint i Odsherred samt Martinus’ barndomshjem i Nordjylland.

Medarbejdere og økonomi

Martinus Institut er en idealistisk organisation og arbejdsplads, hvor nogle få ansatte medarbejdere og et stort antal frivillige udfører arbejdet i fællesskab.

Læs mere om, hvordan du kan deltage i det frivillige arbejde.

Fondens økonomi er baseret på bogsalg og kursusvirksomhed, og en anden væsentlig indtægtskilde er gaver og arv. I 2015 blev fonden godkendt efter Ligningslovens § 8 A og kan hermed betegnes som velgørende. Alle årsrapporter er offentligt tilgængelige.