Martinus' kiste

Human begravelse ifølge Martinus

Hvis du interesserer dig for Martinus’ verdensbillede, gør du dig måske også nogle tanker om de principper for human begravelse, han har beskrevet i sit værk. Grundtanken er, at du ved at vælge en skånsom begravelsesmetode giver mikrolivet i din krop mulighed for at afrunde sine egne livsbaner mest naturligt.

I bogen Bisættelse fortæller Martinus om udviklingen af en ny human begravelseskultur, der tager udgangspunkt i princippet om reinkarnation og en udvidet forståelse af næstekærlighed, der også omfatter mikrolivet i den efterladte krop. Ifølge Martinus’ analyser har det konsekvenser for, hvordan kroppen ideelt set bør behandles, når man dør.

Martinus så nemlig kroppen som et mikrokosmos fyldt med mikroskopiske former for animalsk liv. Han mente, at dette mikroliv – som alt andet liv – har egne livsbaner, der ideelt set skal leves til ende. En human begravelse understøtter dette formål ved bl.a. at undgå ligbrænding.

Læs mere om human begravelse

Martinus Institut har udarbejdet en folder med mere detaljeret information om, hvilke muligheder du har for at vælge en mere skånsom begravelse. Vi har også udarbejdet en erklæring, der kan hjælpe dig med at nedfælde dine ønsker til brug for dine efterladte, når den tid kommer. Du finder begge dele nedenfor.

Du er også altid velkommen til at kontakte Martinus Institut med spørgsmål om human begravelse.

Information om human begravelse

Nedfæld dine egne ønsker