Studiegrupper

Martinus efterlod sig et stort forfatterskab – i alt 40 bøger. I hovedværkerne beskriver han hele sit åndsvidenskabelige verdensbillede, mens han i en lang række mindre bøger og artikler går i dybden med udvalgte temaer. Hvis du tilmelder dig en af vores studiegrupper, får du både et fællesskab og en struktureret ramme, hvor du sammen med andre interesserede kan læse og diskutere udvalgte dele af forfatterskabet.

Se årets studiegrupper på Martinus Center Klint herunder.

Studiegrupper på Martinus Center Klint i 2023

Kontakt os på info@martinus.dk eller telefon 38380100, hvis du vil tilmelde dig eller høre nærmere. Alle grupper er åbne for nye deltagere – og alle er velkomne.

Gruppe 1 – Bisættelse (forår), Livets Bog, bind 7 (efterår)

Mandage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 650 kr.

12 mandage i foråret: 2/1 – 27/3 undtagen 13/2 (vinterferie).

12 mandage i efteråret: 11/9 – 4/12 undtagen 16/10 (efterårsferie).

Gruppe 2 – Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 5 (forår), bog 6 (efterår)

Tirsdage kl. 10.30-12.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 650 kr.

12 tirsdage i foråret: 3/1 – 28/3 undtagen 14/2 (vinterferie).

12 tirsdage i efteråret: 12/9 – 5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie).

Gruppe 3 – Livets Bog, bind 3 (forår), bind 3 og 4 (efterår)

Tirsdage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 650 kr.

12 tirsdage i foråret: 3/1 – 28/3 undtagen 14/2 (vinterferie).

12 tirsdage i efteråret: 12/9 – 5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie).

Gruppe 4 – Artikelsamling 1

Torsdage kl. 12.30-14.30 (første gruppe) og 15.30-17.30 (anden gruppe)
v/ Solveig Langkilde
Pris: 2 x 375 kr.

7 torsdage i foråret og 8 torsdage i efteråret (undtagen uge 42). Datoer fås af Solveig Langkilde.