Studiegrupper efterår

Martinus efterlod sig et stort forfatterskab – i alt 40 bøger. I hovedværkerne beskriver han hele sit åndsvidenskabelige verdensbillede, mens han i en lang række mindre bøger og artikler går i dybden med udvalgte temaer. Hvis du tilmelder dig en af vores studiegrupper, får du både et fællesskab og en struktureret ramme, hvor du sammen med andre interesserede kan læse og diskutere udvalgte dele af forfatterskabet.

Se efterårets studiegrupper på Martinus Center Klint herunder.

Studiegrupper Martinus Center Klint, efterår 2022

Kontakt os på info@martinus.dk eller telefon 38380100, hvis du vil tilmelde dig eller høre nærmere. Alle grupper (med undtagelse af gruppe 4) er åbne for nye deltagere – og alle er velkomne.

Gruppe 1 – Grand Kursus kap. 15 + Bisættelse

Mandage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 600 kr.

12 mandage i efteråret: 12/9 – 5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie). Til 12/9 læses i Grand Kursus stk. 523-533.

Gruppe 2 – Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 5

Tirsdage kl. 10.30-12.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 600 kr.

12 tirsdage i efteråret: 13/9 – 6/12 undtagen 18/10 (efterårsferie). Til 13/9 læses siderne 181-183 + 53-69.

Gruppe 3 – Livets Bog, bind 3

Tirsdage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 600 kr.

12 tirsdage i efteråret: 13/9 – 6/12 undtagen 18/10 (efterårsferie). Til 13/9 læses stk. 868-874.

Gruppe 4 – Artikelsamling 1 (lukket for tilmelding)

Torsdage kl. 15.30-17.30
v/ Solveig Langkilde
Pris: 400 kr.

8 torsdage i lige uger i efteråret: 8/9 – 15/12. Til 8/9 læses artikel nr. 13: Mikrokosmos.