Studiegrupper

Martinus efterlod sig et stort forfatterskab – i alt 40 bøger. I hovedværkerne beskriver han hele sit åndsvidenskabelige verdensbillede, mens han i en lang række mindre bøger og artikler går i dybden med udvalgte temaer. Hvis du tilmelder dig en af vores studiegrupper, får du både et fællesskab og en struktureret ramme, hvor du sammen med andre interesserede kan læse og diskutere udvalgte dele af forfatterskabet.

Se efterårets studiegrupper på Martinus Center Klint herunder.

Studiegrupper på Martinus Center Klint, efterår 2024

Kontakt os på info@martinus.dk eller telefon 38380100, hvis du vil tilmelde dig eller høre nærmere. Der er fortsat ledige pladser i nogle af grupperne – og alle er velkomne.

Gruppe 1 – Livets Bog, bind 7

Mandage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 650 kr.

12 mandage i efteråret: 9/9 – 2/12 undtagen 14/10 (efterårsferie)

Læs til den 9/9 stk. 2627 – 2636.

Gruppe 2 – Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 6 + bog 1

Tirsdage kl. 10.30-12.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 650 kr.

12 tirsdage i efteråret: 10/9 – 3/12 undtagen 15/10 (efterårsferie)

Læs til den 10/9 i Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 6, sid. 95-105.

Gruppe 3 – Livets Bog, bind 4

Tirsdage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 650 kr.

12 tirsdage i efteråret: 10/9 – 3/12 undtagen 15/10 (efterårsferie)

Læs til den 10/9 i Livets Bog, bind 4, stk. 1198-1212.

Gruppe 4 og 5 – Artikelsamling 1

Hver anden torsdag kl. 12.30-14.30 (gruppe 4) og 15.30-17.30 (gruppe 5)
v/ Solveig Langkilde

Pris: 375 kr.

8 torsdage i efteråret. Datoer fås af Solveig Langkilde.