Kom godt i gang
med Martinus

Martinus efterlod sig et kæmpe værk – mere end 40 bøger og 100 tegnede symboler. Så der er mange hjørner at starte i. Her fortæller to mangeårige Martinus-interesserede, hvordan de selv kom i gang med værket, og giver gode læsetips til nye interesserede.

 

Jens Christian Hermansen

Stødte på Martinus på
sprogskole i Frankrig

Jens Christian Hermansen
Redaktør for magasinet Kosmos

– Jeg kom først i kontakt med Martinus, da jeg efter gymnasiet var på en studietur til Frankrig. Her så jeg en bog, som stod på min ven Sébastiens reol, der viste sig at være en bog af Martinus. Så spurgte jeg Sébastien, hvad det var for noget, fortæller Jens Christian Hermansen, som i dag er redaktør på magasinet Kosmos, der tager udgangspunkt i Martinus’ verdensbillede.

Jens Christian var på det tidspunkt ikke specielt interesseret i åndelige emner, men netop denne Martinus-bog handlede om samfundets indretning, og det var noget, der interesserede den senere sociologistuderende meget.

– I første omgang var det Martinus’ beskrivelser af et fredeligt, demokratisk verdenssamfund, hvor institutioner som FN spiller en væsentlig rolle, som optog mig. Det var også det, jeg først og fremmest diskuterede med både min ven og de andre interesserede, jeg mødte året efter under en uges kursus på Martinus Center Klint.

Brug fællesskabet omkring Martinus

For Jens Christian stoppede det dog ikke med samfundsspørgsmålene. Der var efterhånden andre store spørgsmål, der trængte sig på, hvor Martinus’ verdensbillede også viste sig at være en god ramme for refleksionerne.

– I begyndelsen var jeg meget kritisk og tænkte: Kan det her nu også passe? Og er det her egentlig noget for mig? Og her var det faktisk samtalerne og foredragene, der gav mig mest, selvom jeg også fik meget ud af at læse nogle af de mindre bøger, fortæller Jens Christian.

Han anbefaler derfor nye interesserede at opsøge det fællesskab, der er omkring Martinus Kosmologi – med mindre man altså bedst kan lide at studere på egen hånd.

– Jeg begyndte på Martinus’ hovedværk Livets Bog, hvor bind 1 faktisk opsummerer det væsentligste af verdensbilledet – men jeg kom ikke så langt, for det er ret tungt stof. Det var først senere, jeg følte mig klar til at gå mere systematisk ind i værket, og der havde jeg stor glæde af at være med i en studiegruppe, siger han.

Som redaktør på magasinet Kosmos er han derfor også meget opmærksom på, at Martinus’ analyser bliver sat i relation til den nutid, vi lever i. På den måde kan flere interesserede være med.

Pernilla Rosell Steuer

Fik Martinus ind med
modermælken

Pernilla Rosell
Undervisningskoordinator

Pernilla Rosell, der tidligere arbejdede med sprog og sproglæreruddannelse i Sverige og i dag er undervisningskoordinator på Martinus Institut, har altid haft Martinus som en del af sit liv. Hun er nemlig opvokset i en meget åndeligt interesseret familie.

– Allerede fra barndommen var Martinus’ verdensbillede med i de forklaringer, jeg fik på mange forskellige spørgsmål. Både min far og farmor var optaget af åndelige temaer som meningen med livet og reinkarnation. Min farmor var også optaget af Martinus’ tanker om kost og ernæring og fortalte gerne om sine møder med Martinus. Men det var mest min far, jeg talte med om åndelige emner, og han forenklede naturligvis sine forklaringer, så de passede til et barn, fortæller Pernilla.

I barndommen, når hun var ude blandt jævnaldrende, kunne hun indimellem godt mærke, at andre børn ikke var vant til den slags samtaler om åndelige spørgsmål, som de havde i hendes egen familie. Og derfor mener hun også, at hun senere har haft lettere ved at gå ind i Martinus’ værk end mange andre interesserede.

– Jeg havde jo allerede det grundlæggende på plads, siger Pernilla – og det er hun også opmærksom på, når hun i dag arrangerer kurser og underviser i Martinus’ verdensbillede.

Søgte svar på livets store spørgsmål

– Min interesse for Martinus fik en dybere personlig indvirkning, da jeg i 35-årsalderen blev skilt og enlig mor. I den periode søgte jeg bl.a. svar på, hvad meningen var med vores menneskelige relationer, og jeg fik en dybere forståelse for Martinus’ analyser af ægteskabet, som jeg kunne bruge, fortæller Pernilla.

Den voksende interesse betød, at hun fik lyst til at gå ind i det frivillige arbejde med Martinus som både oversætter og underviser.

Pernilla og Jens Christian er enige om, at der er mange veje ind i Martinus’ værker. Nogle vil foretrække at studere derhjemme på egen hånd – og de vil bl.a. have gavn af at benytte det store onlinebibliotek og søgefunktion her på hjemmesiden. Men mange har brug for den sparring og inspiration, som fællesskabet omkring Martinus’ analyser tilbyder, både i form af fysiske kurser og studiegrupper og online undervisning.

– Den vigtigste forudsætning for at kunne finde inspiration i Martinus’ verdensbillede er nok, at du har nogle eksistentielle spørgsmål, du gerne vil have svar på, siger Pernilla – og Jens Christian tilføjer:

– Det er lige meget, om det er samfundsindretning, døden, reinkarnation, ernæring eller kønsidentitet, der optager dig. Bare gå på opdagelse i værket og brug os på Martinus Institut, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre et foredrag eller være med i en studiegruppe.

Fem læsetips for begyndere

 

Jens Christian Hermansen giver her sine fem bedste læsetips for nye interesserede, der enten vil snuse til Martinus – eller måske begynde at studere for alvor.

1   Grand Kursus
I 2018 udgav Martinus Institut bogen Grand Kursus, der indeholder en tekstlig bearbejdelse af en række foredrag, Martinus holdt i 1955-56. Bogen er en fin introduktion til det samlede verdensbillede – og var også tænkt som sådan fra Martinus’ side. Sproget er ikke så tungt, og den indeholder 76 af Martinus’ i alt 100 symboler, så det er også en visuel godbid.
2 Livets Bog 1: Fortale og Indledningen
Det var noget af det første, jeg selv læste i sin tid. Dengang kom jeg ikke videre i Livets Bog, som ellers er Martinus’ store hovedværk, men det var et springbræt til videre studier og samvær med andre interesserede. Indledningen handler bl.a. om den aktuelle og fremtidige situation i verden, som Martinus ser den. Vi er her helt oppe i helikopteren og ser mange hundrede år frem i tiden.
3 Martinus’ erindringer
Det var også en af de første bøger jeg læste. Den handler om mennesket Martinus, og den fortæller hans egen historie hovedsageligt baseret på båndede samtaler med Martinus selv. Jeg var glad for at læse den, fordi den er let læst, og fordi jeg havde behov for at mærke mennesket bag – hvem var han, og hvad var hans historie?
4  

Småbøger og artikler
Martinus har skrevet i alt 28 småbøger, som ser på afgrænsede emner om fx mad, bøn, død og reinkarnation, overgangen fra religion til videnskab og verdenspolitik. Jeg læste flere af dem i starten – bl.a. Menneskehedens skæbne, der er en fin lille introduktionsbog.

I en lidt anden genre er Blade af Guds billedbog, der viser en mere poetisk side af Martinus’ forfatterskab og indeholder mange fine, mere stemningsprægede beskrivelser.

Flere af småbøgerne er sammensat af artikler – og Martinus har jo i det hele taget skrevet mange artikler, der er lettere at gå til end hovedværkerne. Fx giver artiklen Gennem dødens port – søvnen og døden en rigtig god introduktion til hans analyser af døden. De fleste artikler er publiceret og ligger i dag i vores onlinebibliotek.

5 Sekundærlitteratur
Jeg læste i sin tid også flere bøger om Martinus Åndsvidenskab af Per Bruus Jensen, bl.a. bogen X – en komplet indføring i Martinus Kosmologi. Den er meget systematisk opbygget, og det kan være en hjælp, fordi der er mange nye begreber og måder at tænke på i Martinus’ værker. Men jeg læste også magasinet Kosmos, hvor aktuelle temaer om fx økonomi, seksualitet, mad og sundhed bliver taget op. Det er også en god måde at åbne Martinus’ værk, hvis man er ny interesseret.