Tema: Døden

 

Spørgsmålet om, hvad der sker efter døden, er et af livet store, eksistentielle spørgsmål. Martinus så ikke døden som en afslutning, men som en overgang til en anden bevidsthedstilstand. Her kan du lære mere om Martinus’ syn på døden og reinkarnation.

Hvad sker der efter døden?

 

Det er et af de eksistentielle spørgsmål, de fleste mennesker stiller sig selv i løbet af livet. Ofte i forbindelse med sorg – og forestillingen om døden er for mange mennesker skræmmende. Det var den ikke for Martinus.

I hans verdensbillede er døden blot en overgang fra én form for liv eller tilstand til en anden. Eller som han selv formulerede det i artiklen Gennem dødens port – søvnen og døden:

“Det, vi kalder døden, kan blive som en skøn solnedgang fra den fysiske verden og en vidunderlig solopgang i den åndelige verden.”

På temasiden her kan du lære meget mere om, hvordan Martinus så på døden og reinkarnation.

Gå i dybden med temaet

1 Småbog 25: Vejen til paradis
I denne lille bog analyserer Martinus baggrunden for vores almindelige forestillinger om døden og gennemgår faserne i dødsprocessen, som de tager sig ud fra et kosmisk perspektiv.
2 Artikel: Hvad betyder døden
I denne artikel ser Martinus på den udbredte dødsfrygt og argumenterer for, at den er ubegrundet, fordi døden ikke er livets afslutning, men “en fødsel til de lysets riger, mennesket ved sin åndelige søgen higer imod”, som han udtrykker det.
3 Småbog 16: Reinkarnationsprincippet
I denne lille bog forklarer Martinus bl.a., hvordan døden skal ophøre med at være et mysterium, og hvorfor vi på nuværende udviklingstrin genfødes i et nyt fysisk legeme.
4 Kosmos nr. 1/2020 med tema “døden”
I bladet finder du artikler og symboler af Martinus om døden og overgangen til den åndelige verden. Der er også flere interviews – bl.a. med den hollandske nærdødsforsker Pim van Lommel. Vi behandler bl.a. emner som rejsen ind i og gennem den åndelige verden, selvmord, nærdødsoplevelser, aktiv dødshjælp samt human begravelse.