Udgivelse og bevaring

Martinus Institut har til opgave at sørge for, at de tusinder af tekstsider, der udgør Martinus’ samlede værk, bliver bevaret og publiceret i betryggende form.

Instituttet har sit eget forlag, som udgiver Martinus’ værk både på originalsproget dansk og en række andre sprog. Bøgerne kan købes i Instituttets webshop, hos landets boghandlerne eller ved henvendelse til Instituttet.

Vi fører kontrol med, at tekster og tilhørende tegnede symboler gengives nøjagtigt, som Martinus ønskede det, når de enkelte værker publiceres. Det grundlæggende krav er, at indholdet skal bevares uændret. Martinus udtrykte bl.a. den holdning til sine tekster, at ”hvis noget er skrevet primitivt, så skal det blive stående primitivt. Folk må gerne se, at jeg ikke er særlig belæst”.

Trykkeriet

Korrektur og retskrivning

 

I de danske udgaver af værkerne foretages alene en korrekturmæssig kontrol for opståede trykfejl mv. samt en retskrivningsmæssig opdatering i de bøger, der er med gammel retskrivning. Desuden sammenlignes teksten med originalmanuskriptet for at afdække de sættefejl, der opstod i forbindelse med datidens mere omstændelige manuelle processer, når det maskinskrevne manuskript skulle omsættes til bogtryk.

Behandlingen af værket sker med udgangspunkt i de retningslinjer, der gælder for udgivelse af Martinus’ værker. Her kan du læse om det igangværende arbejde med at genudgive værket, herunder om de ønsker, Martinus havde til værkets form og indhold.

Værkets ydre former

 

På Instituttet forbereder vi også løbende nye præsentationsformer af Det Tredje Testamente. Værket skal leve op til nutidens krav til layout af side og tekst, og desuden vil det trykte medie blive suppleret af e-bøger og andre former for digitale læsemuligheder.

Instituttet udgav i 2010 sin første lydbog, Livets Bog 1, som er et eksempel på en ny og anderledes måde at tilegne sig Martinus’ analyser på. Siden er også bind 2 blevet indtalt. Vi tilstræber generelt at benytte tidens nye medier – og ønsker at det skal være hurtigt og nemt at få adgang til både læsning og søgning i litteraturen, uanset hvor man befinder sig. Derfor har vi også lagt hele værket i onlinebiblioteket, hvor du både kan læse og søge i teksterne

Dokumentation af rettelser

 

Instituttet har siden 2011 foretaget en grundig gennemgang af værket, så alle bøger kommer til at foreligge i en gennemkontrolleret digital form. Samtlige korrekturrettelser i værkerne er nu dokumenteret helt tilbage fra Martinus’ tid, hvor Martinus selv var med til at koordinere korrekturlæsning mv. af de forskellige udgaver.

Det er Instituttets sproggruppe, der står for den omfattende gennemgang af værkerne, og vi får hjælp af mange frivillige medarbejdere, som udfører et stort scannings- og korrekturarbejde for os.

Se retningslinjer og rettelseslister for arbejdet.

Bearbejdning af foredrag til artikler

 

Til Martinus’ værk hører også hans mange foredrag, der er digitaliseret på basis af gamle båndoptagelser. Mange af foredragene kan høres her på hjemmesiden, og de bliver efterhånden publiceret i artikelform i bl.a. magasinet Kosmos. Martinus ønskede ikke taleformen fra foredrag gengivet ordret i artikler, hvorfor foredragsteksterne bearbejdes inden publicering.

Vi sørger for, at der altid foreligger en nøje dokumentation af den eksakte ordlyd i foredraget, og hvad der konkret er omformet for at gøre det egnet til artikelform. Vi har en særlig artikelgruppe med stor erfaring med disse opgaver.

Martinus holder foredrag

Opbevaring af kildemateriale

Instituttet sørger for at sikre en betryggende opbevaring af det originale kildemateriale fra Martinus. Det omfatter de originale manuskripter, de forskellige trykte udgaver af bøgerne helt tilbage til førsteudgaverne samt de originale symboltegninger. Udover opbevaring af det fysiske kildemateriale opbygger Instituttet digitale udgaver af hele materialet.

Til kildematerialet hører også Martinus’ efterladte, uafsluttede manuskripter, som bevares for eftertiden og vurderes med henblik på senere publicering. Alle materialer opbevares i sikrede og klimaovervågede rum.

Retningslinjer og rettelseslister

Oversættelse af værket

Søg i historisk materiale