Martinus Institut, altan

Martinus Institut

Martinus var meget optaget af at formidle sin åndsvidenskab til omverdenen, og han ønskede, at arbejdet skulle fortsætte ud over hans egen levetid. Derfor stiftede han før sin død den selvejende institution Martinus Åndsvidenskabelige Institut – den senere fond af samme navn – i daglig tale kaldet Martinus Institut.

Martinus testamenterede sit samlede værk Det Tredje Testamente til Instituttet og fastlagde de opgaver, det skal varetage. Opgaverne er i korte træk at bevare, oversætte og udgive værket samt oplyse om og undervise ud fra det.

På den måde ønskede han at sikre sig, at der findes ét Institut i verden, som kan være garant for udgivelsen af hans værk i en autoriseret form, og som tilbyder information og undervisning, der bygger direkte på dette værk.

 

Fortid, nutid og fremtid på ét sted

Instituttet har siden 1943 haft til huse i de smukke lokaler på Mariendalsvej på Frederiksberg, hvor Martinus også selv boede og arbejdede i næsten 40 år frem til sin død i 1981. I dag rummer huset bl.a. Instituttets administration, bogsalg og udgiver magasinet Kosmos på flere sprog.

Huset er også et lille kursuscenter, hvor der afholdes foredrag, konferencer og studiegrupper ud fra det åndsvidenskabelige verdensbillede, Martinus har beskrevet. Den taglejlighed, Martinus selv boede og arbejdede i, er bevaret i dens oprindelig form som et lille museum, der indfanger stemningen fra hans egen levetid og ydmyge levevis.

Størstedelen af Instituttets undervisning foregår imidlertid på Martinus Center Klint i Odsherred, der ligger omgivet af Nordvestsjællands smukke natur. Her bliver der særligt i sommermånederne afholdt en lang række kurser og arrangementer, ligesom centeret har sin egen plantebaserede restaurant og café.

Venskab og kærlighed i centrum

Instituttet er en idealistisk organisation og arbejdsplads, der udover nogle få ansatte samler en lang række frivillige ulønnede medarbejdere, der varetager store dele af Instituttets mange opgaver. En stor del af økonomien er – sammen med indtægter fra bogsalg og kursusvirksomhed – baseret på gaver og arv.

Her på hjemmesiden kan du læse meget mere om Instituttets historie, arbejdsopgaver, de faste medarbejdere og fondens bestyrelse, der ifølge traditionen kaldes rådet. Du kan også læse mere om den kærlige venskabskultur, som er grundlaget for hele arbejdet med at udbrede kendskabet til Martinus’ kosmiske analyser.

Alle interesserede er meget velkommen til at kontakte og besøge Instituttet, som har åbent fire dage om ugen.

Se åbningstider og kontaktinformation under menupunktet Kontakt.