Opgaver og arbejdsform

Det frivillige arbejde spænder lige fra praktiske opgaver med have, vedligeholdelse og køkkenarbejde til oversættelse, kommunikation og administration. Læs mere her og kontakt os, hvis du har tid og lyst til at give en hånd med.

Frivilligt havearbejde

Som frivillig medarbejder kan du enten være tilknyttet Martinus Institut på Frederiksberg eller Martinus Center Klint i Odsherred. Som frivillig indgår du i vore mange grupper, der alle på forskellig vis bidrager til driften og udviklingen af vores arbejde med at udgive og formidle Martinus´ værker.

Opgaverne på Martinus Institut drejer sig først og fremmest om vores forlags- og kursusvirksomhed samt administration, men der er også praktiske opgaver at tage fat på i både køkken, have og med vedligeholdelse af bygningen. 

Som frivillig på Martinus Center Klint er der også masser af opgaver med bl.a. undervisning og praktisk arbejde. Det største behov for frivilligt arbejde ligger i skolernes sommerferie og i de tre faste arbejdsuger i hhv. påsken, en uge midt i juni samt i efterårsferien. Hvis du melder dig som frivillig, får du medarbejderrabat på både undervisning og ophold.

Kontakt os, hvis du vil være frivillig

Frivillig på Martinus Institut:

Kontakt Pernilla Rosell på Martinus Institut
på mail: pernilla@martinus.dk eller telefon: 44 12 43 44

Frivillig på Martinus Center Klint:

Kontakt Aninet Sommer på mail:
klintfrivillig@martinus.dk eller telefon: 44 12 43 48

Vi glæder os til at høre fra dig.