Sommeren på Martinus Center Klint består af seks kursusuger – de sidste to er internationale uger med kursister fra mange lande. Hver morgen kan du høre foredrag om ugens tema, og hver eftermiddag er der symbolforedrag med afsæt i Martinus’ visuelle symbolverden. Indimellem er der rig lejlighed til at slappe af, studere eller nyde naturen og samværet med andre kursister. Alle foredrag bliver simultantolket.

Sommeruge 5

Lørdag 24. juli – lørdag 31. juli 2021

TEMA: Søgen efter vores inderste identitet

Hvem er jeg? Er der en højere magt? Disse spørgsmål har filosoffer og mystikere søgt svar på gennem alle tider. Samme spørgsmål engagerer i dag flere og flere mennesker. Gennem studiet af Martinus’ kosmiske analyser kan vi finde en ny, videnskabelig måde at forstå vores inderste identitet på, og hvordan vi er forbundet med helheden i tilværelsen. En dybere forståelse af livets evige dimension kan bringe livskraft og større tillid til livet.

Book her