Rettelseslister og retningslinjer

Martinus Institut genudgiver i øjeblikket Martinus’ værk Det Tredje Testamente. I forbindelse med bøgernes udgivelse præsenterer vi de tilhørende rettelseslister, der viser alle rettelser mellem førsteudgaven og seneste udgave. Rettelseslisterne uploades her på siden, efterhånden som bøgerne udkommer.

Når bøgerne genudgives, foretages en fornyet korrekturgennemgang med udgangspunkt i de retningslinjer, der gælder for udgivelse af Det Tredje Testamente. Nedenfor er gengivet retningslinjerne for udgivelse af Martinus’ bøger, efterladte manuskripter og båndafskrifter.

Instituttet har skrevet 2 informationer om værkets udgivelse. Dokumenterne orienterer om det igangværende arbejde med at genudgive værket, herunder om de ønsker, Martinus havde til værkets form og indhold:

Orientering om udgivelse af Martinus’ værk

Grundlaget for Martinus Instituts genudgivelsespraksis