Retningslinjer og

rettelseslister

 

I 2011 påbegyndte Martinus Institut en genudgivelse af Martinus’ værk Det Tredje Testamente. Den ny udgave er i hårdt lærredsbind med guldtryk på forsiden, og smudsomslaget har de velkendte to symboler 23 og 19 på hhv. for- og bagside. Den ny udgave er sat med nutidig retskrivning, og teksten er blevet grundigt kontrolleret med tidligere udgaver samt originalmanuskriptet, hvorved flere mindre korrektur- og sættefejl er blevet opdaget og rettet.

Intentionen bag den ny udgave har været i videst muligt omfang at realisere Martinus’ ønsker for sit værk og derved leve op til Instituttets forpligtelse til at bevare Martinus’ samlede værker uændret og publicere dem i betryggende form.

Tekstændringer registreres på rettelseslister, der viser alle rettelser mellem førsteudgaven og seneste udgave. Rettelseslisterne lægges her på siden, efterhånden som de enkelte bøger udkommer i den ny udgave.

Instituttets sproggruppe har stået for det omfattende arbejde med at gennemgå værket, og grundlaget for dette arbejde er beskrevet i et sæt samlede retningslinjer for hele værkets udgivelse, der ikke blot omfatter Martinus’ skriftlige værker, men også hans symboler, efterladte manuskripter og foredrag. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med ph.d. i dansk litteratur Michael Kallesøe Schmidt, der har erfaring i genudgivelse af tekster med kompleks udgivelseshistorik.