Stjernesymbol i menu


Symboler nr. 1-44
 
Symbolerne er fysiske markeringer eller kendetegn for verdensaltets usynlige, bærende kosmiske principper og love.
(Det Evige Verdensbillede, bog 1, stk. B2)

I det følgende vises en oversigt over Martinus’ symboler nr. 1-44 fra Det Evige Verdensbillede, bog 1-4.

De enkelte symboler kan vises i større format sammen med en kortfattet symbolforklaring, som har til formål at give et første overblik over symbolets indhold. Denne forklaring, som er udarbejdet af Martinus Institut, er en meget forkortet og koncentreret udgave af Martinus’ egen forklarende tekst. Vi opfordrer til at studere Martinus’ originale tekster og symbolforklaringer, som findes i bøgerne. For de første 44 symboler kan de også læses direkte her via hjemmesiden.

Ønsker du selv at vise symboler på en hjemmeside, sker det mest enkelt ved at indsætte links til Instituttets hjemmeside. Se vejledning om brug af symboler og vær opmærksom på copyrighten.

symbol 1 Guds ånd over vandene
Symbol 1
Guds ånd over vandenesymbol 2 Verdensgenløsningsprincippet
Symbol 2
Verdensgenløsningsprincippet
symbol 3 Intolerance
Symbol 3
Intolerance
symbol 4 Vejen mod lyset
Symbol 4
Vejen mod lyset
symbol 5 Kosmisk bevidstløshed
Symbol 5
Kosmisk bevidstløshed
symbol 6 Det levende væsen 1
Symbol 6
Det levende væsen 1
symbol 7 Livsenhedsprincippet
Symbol 7
Livsenhedsprincippet
symbol 8-9-10 Det treenige princips tre analyser
Symbol 8-9-10
Det treenige princips
tre analysersymbol 11 Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner
Symbol 11
Det evige verdensbillede,
det levende væsen 2,
den evige Guddom
og de evige gudesønner
symbol 12 Grundenergiernes kombination
Symbol 12
Grundenergiernes kombinationer
symbol 13 Den evige verdensplan
Symbol 13
Den evige verdensplan
symbol 14 Det kosmiske spiralkredsløb 1
Symbol 14
Det kosmiske spiralkredsløb 1symbol 15 Loven for bevægelse
Symbol 15
Loven for bevægelse
symbol 16 Evighedslegemet
Symbol 16
Evighedslegemet
symbol 17 Reinkarnation, kredsløb og årstider
Symbol 17
Reinkarnation, kredsløb
og årstider
symbol 18 Det levende væsens skæbnebuer
Symbol 18
Det levende væsens skæbnebuersymbol 19 Gennem indvielsens mørke
Symbol 19
Gennem indvielsens mørke
symbol 20 Syndernes forladelse
Symbol 20
Syndernes forladelse
symbol 21 Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1
Symbol 21
Den evige kosmiske,
organiske forbindelse
mellem Gud og gudesøn 1
symbol 22 Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2
Symbol 22
Den evige kosmiske,
organiske forbindelse
mellem Gud og gudesøn 2symbol 22a Det materialistiske eller ufuldkomne verdensbillede
Symbol 22A
Det materialistiske eller ufuldkomne verdensbillede
symbol 23 Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
Symbol 23
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
symbol 24 Det ufærdige menneskerige
Symbol 24
Det ufærdige menneskerige
symbol 25 Menneskehedens karma
Symbol 25
Menneskehedens karmasymbol 26 Det kommende fuldkomne menneskerige
Symbol 26
Det kommende fuldkomne menneskerige
symbol 27 Jordklodens kosmiske stråleglans
Symbol 27
Jordklodens kosmiske stråleglans
symbol 28 Det evige liv eller livsstigen
Symbol 28
Det evige liv eller livsstigen
symbol 29 Kosmiske udviklingsbaner
Symbol 29
Kosmiske udviklingsbanersymbol 30 Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse
Symbol 30
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse
symbol 31 Det levende væsens sanseevne og udviklingstrinene
Symbol 31
Det levende væsens
sanseevne og verdensaltet
symbol 32 De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning
Symbol 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning
symbol 33 De dyriske og menneskelige tankeklimaer
Symbol 33
De dyriske og menneskelige tankeklimaersymbol 33a Registrering af symbol nr. 33.
Symbol 33A
Registrering af symbol nr. 33
symbol 34 Parringsakten eller Guds ånd i mørket
Symbol 34
Parringsakten eller
Guds ånd i mørket
symbol 35 Polprincippets kosmiske kredsløb
Symbol 35
Polprincippets kosmiske kredsløb
symbol 36 Det evige livs struktur
Symbol 36
Det evige livs struktursymbol 37 Den tilslørede og afslørede evige sandhed
Symbol 37
Den tilslørede og afslørede
evige sandhed
symbol 38 Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde
Symbol 38
Mennesket og animalsk
og vegetabilsk føde
symbol 39 Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
Symbol 39
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
symbol 40 Korsets tegn
Symbol 40
Korsets tegnsymbol 41 Stjernesymbolet
Symbol 41
Stjernesymbolet
symbol 42 Flagets struktur
Symbol 42
Flagets struktur
symbol 43 Symbol over Livets Bog
Symbol 43
Symbol over "Livets Bog"
på sit nuværende stadium (1933)
symbol 44 Loven for tilværelse – elsker hverandre
Symbol 44
Loven for tilværelse
– elsker hverandre!