Stjernesymbol i menu


Særlige Kosmos-artikler
 

På denne side bringer vi nogle Kosmos-artikler af særlig karakter. Det kan f.eks. være artikler, der ofte bliver refereret til - eller artikler, som på grund af deres længde ikke trykkes i Kosmos.

Historien bag bogen Grand Kursus
- af Ole Therkelsen, Kosmos nr. 4, 2018, 11 sider

Historien bag sjette symbolbog
- af Ole Therkelsen, Kosmos nr. 5, 2015, 10 sider

Historien bag femte symbolbog
- af Ole Therkelsen, Kosmos nr. 6, 2012, 7 sider


Begravelse, bisættelse og balsamering
- af Ole Therkelsen, Kosmos nr. 3, 2011, 8 sider

Artiklen omtaler Martinus’ tanker om kærlighed til mikrokosmos og den betydning, den kan få for ønskerne til behandling og begravelse af ens legeme efter den fysiske død. Inspireret af bogen Bisættelse belyses, hvorfor Martinus fraråder ligbrænding samt hans tanker om almindelig jordbegravelse og ”mumificering” som fremtidens ideelle løsning. Endvidere belyses brugen af balsamering som en aktuel metode til beskyttelse af overlevende mikrovæsener i det afdøde legeme.


Talsmanden den Helligånd  
- af Aage Hvolby, Kosmos nr. 10, 2009, 29 sider

Martinus har tilkendegivet, at den i Bibelen bebudede  "Talsmanden den Helligånd" er manifesteret gennem hans store værk Det Tredje Testamente.
Han forklarer, at Talsmanden ikke skal forstås som en person, men derimod som hellig ånd og hellig viden dvs. en åndelig videnskab. I artiklen giver Aage Hvolby en omfattende belysning af de bibelske udsagn om Talsmanden og påviser, hvordan disse udsagn passer med indholdet af Det Tredje Testamente.


Epokegørende træk ved Martinus Verdensbillede
- af Aage Hvolby, Kosmos nr. 10, 1980, 32 sider

Artiklen belyser Martinus Verdensbillede som en ”kosmisk vejviser”, der bringer os skelsættende ny viden om livets natur og verdensaltets evige love og principper. Det udgør samtidig et bindeled, der sammenknytter fortidens og fremtidens kultur, religion og moral. Ved studiet af dette verdensbillede opleves en storslåethed, dybde, visdom og kærlighed, som vi først med tiden vil kunne forstå den fulde betydning af.

Introduktion til Epokegørende træk
- af Aage Hvolby, januar 2015, 1 side


Begravelsesmuligheder i Danmark
Kosmos særnummer, 1972, 32 sider

Med udgangspunkt i Martinus' beskrivelse af den ideelle begravelsesform i bogen Bisættelse gennemgår brochuren mulighederne for at vælge den mest humane og næstekærlige behandling af ens afdøde legeme. Indeholder detaljerede beskrivelser af, hvordan processerne i mikrolivet foregår efter dødens indtræden. Brochuren består af korte artikler af forskellige forfattere. Trykt første gang som særnummer af Kosmos i 1972. Brochuren er uændret siden 1972, og visse faktuelle oplysninger er derfor ikke opdaterede. Her henviser vi til hjemmesidens afsnit om human begravelse. 32 sider.


Kødspisning og Bisættelse, - mikrokosmisk nært beslægtede processer
- af Aage Hvolby, marts 2004, 42 sider

Formålet med artiklen er at bidrage til forståelsen af Martinus’ bøger Den ideelle føde og Bisættelse med hovedvægten lagt på de mikrokosmiske ligheder mellem
- de forskellige former for bisættelse af mennesker, og
- kødspisning som bisættelsesmetode for dræbte dyr.
Det er ikke hensigten her at plædere for en bestemt ernærings- eller bisættelsesform. Til artiklen hører 15 sider med illustrationer, som er gengivet i et særskilt pdf-dokument (se nedenfor).

Illustrationer til Kødspisning og Bisættelse
- af Aage Hvolby, marts 2004, 15 sider