Ophavsrettigheder

Ophavsret

Martinus besluttede, at hele hans forfatterskab skal være beskyttet af samfundets regler om ophavsret. Han overdrog ansvaret for og alle rettigheder til sit samlede værk Det Tredje Testamente til Martinus Institut (se gavebrevet her).

Oplysning og undervisning. Alle kan bidrage

Alle er velkomne til at udbrede kendskabet til Det Tredje Testamente f.eks. ved at undervise i Martinus Åndsvidenskab.

Inden for rammerne af ophavsretsloven har alle frihed til at citere Martinus.

Til brug ved oplysning og undervisning kan frit linkes til de tekster, symboler og foredrag, som findes på Instituttets hjemmeside www.martinus.dk. Se praktisk vejledning nedenfor.

Hvilke begrænsninger er der?

Ønsker man at citere mere fra Martinus’ værk end ophavsretsloven umiddelbart tillader, skal man have en skriftlig tilladelse fra Martinus Institut. Det gælder f.eks. hvis man selv vil publicere større tekstafsnit, foredrag eller symboler.

I alle tilfælde – herunder også ved præsentationer i foredrag mv. – skal angives en tydelig kildehenvisning. Ved symboler og længere citater skal tillige angives copyrighten:
© Martinus Institut 1981.

Ved brug af citater og symboler i film, skal copyrighten, symbolets titel og tilladelsen fra Martinus Institut fremgå af rulleteksten.

Kontakt os gerne på info@martinus.dk. Så afklarer vi eventuelle tvivlsspørgsmål og sikrer i fællesskab, at beskyttelse og formidling af Martinus’ værk sker på bedste måde.

Praktisk vejledning

Du kan linke til www.martinus.dk og dermed give direkte adgang til de officielle udgaver af tekster (se praktisk vejledning) og symboler (se praktisk vejledning).

Via linkene til højre kan du læse mere om ophavsretten og oplysningsarbejdet i forbindelse med Martinus’ værk.

Jeg mener ikke, at Livets Bog skal monopoliseres, men vi lever i en verden, hvor mennesket ikke er færdigt, og der er vi nødt til at beskytte vore ting.

(Martinus på rådsmøde, 1974)