Brug af citater og symboler

Citater

Citater fra Martinus’ værker kan frit benyttes, når det sker på en måde, der opfylder de almindelige krav til god citatskik. Hertil hører, at citater skal være illustrerende for indholdet af den tekst eller de udtalelser, som citatet er taget fra, så det ikke giver anledning til misforståelser af analyserne. Citater må også gerne bruges mundtligt f.eks. i forbindelse med foredrag og undervisning. Citater skal gengives med korrekt kildeangivelse, dvs. Martinus’ navn, værkets titel og afsnit i værket. Hvis der ønskes publiceret en samling af citater eller en serie af tekststykker fra Martinus’ værker, kan det kun ske efter særlig aftale med Martinus Institut. Det samme gælder citater fra ikke-publicerede efterladte manuskripter.

Symboler

Martinus’ symboler er ikke billeder eller illustrationer i normal forstand. De er udtryk for den åndelige eller kosmiske verdens detaljer gjort fysisk tilgængelige. Desuden er symbolerne knyttet sammen med en symbolforklaring, og dermed danner symbol og symbolforklaring en ganske særlig sammenhæng. For at tilgodese disse særlige forhold har Martinus Institut udstukket nedenstående retningslinjer for anvendelse af symbolerne.

Symbolerne skal beskyttes, sådan at de altid gengives med deres oprindelige udformning, indhold og farvesammensætning, uanset hvor de vises. Denne beskyttelse svarer til den respekt for billedkunstneres værker, som er fastslået i loven om ophavsret.

Martinus Institut fremstiller trykte og digitale udgaver af symbolerne i en grafisk kvalitet, der opfylder de nævnte krav. Disse udgaver gengives i symbolbogserien Det Evige Verdensbillede og andre af Martinus’ bøger, og de findes tillige her på Instituttets hjemmeside www.martinus.dk. Ved at linke hertil opfyldes automatisk kravene til en korrekt gengivelse (se vejledning nedenfor). Særskilte eksemplarer af symbolerne kan erhverves på Instituttet og via Instituttets netboghandel shop.martinus.dk.

Ønsker du selv at offentliggøre symboler i større udstrækning end det, ophavsretsloven giver ret til, kræver det en skriftlig tilladelse fra Martinus Institut. Som led heri skal følges disse generelle disse retningslinjer for offentliggørelse af symboler:

 1. Direkte under symbolet skal angives:
  • © Martinus Institut 1981
  • martinus.dk
  • symbolets titel og nummer (ifølge symbolbogserien Det Evige Verdensbillede)
  • Hvis symbolet vises i en film, skal ovenstående angives i rulleteksterne, samt at Martinus Institut har givet tilladelse til anvendelsen
   (Det anbefales også at henvise til hjemmesiden www.martinus.dk, hvor der findes mere information)
 2. Derudover skal i forbindelse med symbolet medtages:
  • en symbolforklaring. Martinus Institut har lavet et kort resumé af alle symbolforklaringer her på hjemmesiden, som man er velkommen til at benytte. Angives anden symbolforklaring skal den tilsvarende være i overensstemmelse med Martinus’ egen forklaring
  • i alle tilfælde skal der være en direkte henvisning til det sted i symbolbogserien Det Evige Verdensbillede, hvor symbolet forklares
 3. Symbolets størrelse skal være tilstrækkelig, så detaljerne kan ses og det kunstneriske udtryk ikke krænkes. Det indebærer at proportionerne i symbolet og det omgivende sorte felt skal bevares. Der må ikke gengives udsnit af et symbol, det skal altid vises i sin helhed, og der må ikke angives forklarende tekster, henvisningstegn eller lignende på selve symbolbilledet.
 4. Symbolerne skal fremstå i en tekst- eller billedsammenhæng som yder symbolerne respekt for det de er: “….identiske med kosmiske verdenslove, grundprincipper, ideer, årsager og sansemetoder.” (Livets Bog, bind 1, stk. 9).
 5. Symbolerne må ikke benyttes som bomærke, logo, blikfang, staffage, dekoration eller udsmykning i det offentlige rum eller i publikationer af enhver art, herunder hjemmesider.
  • symbolerne må derfor ikke benyttes på visitkort, brevpapir, CD/DVD-skiver (eller andre digitale præsentationsmedier), som logo på websider, artikler, bøger etc., som forside- og/eller bagsideillustration på bøger, CD/DVD covers, lydbøger, e-books, artikler etc.

En evt. tilladelse fra Martinus Institut er ikke ensbetydende med, at Instituttet støtter eller er enige i de synspunkter og meninger, der udtrykkes i en given publikation.

Links til symboler på martinus.dk. Praktisk vejledning

Hvis du ønsker at vise et eller flere symboler på en hjemmeside, er du velkommen til at linke direkte til de viste symboler på martinus.dk. Derved sikres, at symbolerne fremtræder i den korrekte form med en tilhørende symbolforklaring. Se den praktiske vejledning.

Er du i tvivl om symbolernes anvendelse, er du altid velkommen til at kontakte Martinus Institut info@martinus.dk. Tekniske spørgsmål kan stilles til webmaster@martinus.dk.