Ændringer i rådets sammensætning

I januar fratrådte Willy Kuijper som rådsmedlem og formand for rådet. Ny formand er Kenneth Ibsen.

Det har været en lang og begivenhedsfyldt rejse siden 1980, hvor Willy på Martinus’ opfordring kom med i Instituttets bestyrelse eller rådet. Læs mere i Kosmos nr. 1, hvor han fortæller om sine oplevelser. Willy forsvinder heldigvis ikke helt, da han fortsætter i en rådgivende rolle. Så rådet kan fortsat drage fordel af hans omfattende erfaringer fra den lange rejse.

Arendse Plesner indtræder i stedet som nyt rådsmedlem, og samtidigt byder vi velkommen til Thomas Størup som ny suppleant.

Se, hvem der aktuelt er medlem af rådet her, hvor du også kan læse mere om Thomas:
www.martinus.dk/da-dk/organisation/raadet