Information fra rådet vedr. Erhvervsstyrelsens tilsynssag

Den 11. april 2022 modtog Martinus Institut Erhvervsstyrelsens afsluttende bemærkninger vedr. tilsynssag, som styrelsen oprettede på baggrund af henvendelse fra et nu tidligere rådsmedlem.

Af bemærkningerne fremgår, at Erhvervsstyrelsen ikke finder anledning til at foretage sig yderligere, og at de hermed anser sagen for afsluttet.

Læs det fulde brev her: Afsluttende bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen

 
Baggrund og tidslinje

Den 22. november 2020 besluttede et flertal i rådet, at et nu tidligere rådsmedlem skulle udtræde. Det var en fejl, da det ifølge erhvervsfondslovens regler kun er Erhvervsstyrelsen, der kan træffe en sådan beslutning.

Martinus Institut er en erhvervsdrivende fond og er som sådan underlagt et fondsretligt tilsyn efter erhvervsfondslovens § 24, stk. 1.

Den 17. december 2020 henvendte det pågældende rådsmedlem – der på det tidspunkt havde dispensation til at sidde i rådet – sig til Erhvervsstyrelsen med kritik af de øvrige rådsmedlemmer (se Erhvervsstyrelsens afsluttende kommentarer for nærmere detaljer).

Som en konsekvens heraf anmodede Erhvervsstyrelsen rådet om en redegørelse den 20. januar 2021 og – på baggrund af endnu en henvendelse fra det pågældende medlem – en uddybende redegørelse den 14. juni 2021.

Med Erhvervsstyrelsens afsluttende bemærkninger fra den 11. april i år er sagen nu endelig afsluttet.

Martinus Institut altan
 
Vi ser fremad

En sørgelig og beklagelig sag har fundet sin afslutning. Vi er meget tilfredse med udfaldet, men det har også været et langstrakt forløb, som har belastet de enkelte medlemmer af rådet.

Også inden for Martinus’ sag og råd kan der opstå uenigheder og konflikter. Vi gør, hvad vi kan for at løse dem i dialog og med udgangspunkt i Samarbejdsstrukturen. Men det er desværre ikke altid, at det lykkes.

Vi ser nu alle frem til at fokusere på mere positive og opbyggelige aktiviteter til glæde for Sagens mange venner.

Rådet for Martinus Institut

Martinus Institut altan