Orientering om henvendelse fra Erhvervsstyrelsen den 25. november

Den 22. november 2020 traf et flertal i rådet en beslutning om Jacob Kølle Christensens udtræden. Det var en fejl, da det ifølge erhvervsfondslovens regler kun er Erhvervsstyrelsen, der kan træffe en sådan beslutning (se brev fra Erhvervsstyrelsen den 25. november).

Rådet for Martinus Institut, 17. februar 2021

Martinus Institut