Uddeling af fondsmidler til formidling

Nu kan du søge om midler fra en ny pulje, der støtter formidling udenfor Martinus Instituts rammer.

Formål

Rådet vil gerne opmuntre og støtte de mange ildsjæle, som finder inspiration, tid og energi til på forskellig vis at oplyse om og udbrede kendskabet til Martinus’ åndsvidenskab og forfatterskab.

Det kan fx være i form af arrangering af foredrag, kurser eller studiegrupper, udarbejdelse af podcasts eller mindre film, deltagelse med udstillinger på messer eller på anden måde.

Uddelingsbeløb

Der er afsat i alt 50.000 kr. Der uddeles som udgangspunkt kun mindre beløb.

Hvem kan ansøge?

Puljen kan søges af alle interesserede.

  • Enkeltpersoner og grupper
  • Fonde, foreninger og andre sammenslutninger

Sådan ansøger du

Hvis du eller I er interesserede i at søge midler fra puljen, så send os nogle linjer om, hvem der søger, hvor meget der søges om, og hvad du eller I ønsker at bruge pengene til – herunder en begrundelse for, hvorfor det kunne være en god ide at bruge penge på netop dit eller jeres projekt.

Ansøgningen sendes til rådet for Martinus Institut på raadet@martinus.dk. Se også vores tjekliste til ansøgere.

Beskatning af uddeling

Alle udbetalinger indberettes til SKAT. Læs mere om skatteregler på skat.dk.

Sagens flag