Udskiftning i rådet

Efter eget ønske er Pernilla Rosell udtrådt af rådet for Martinus Institut. Ingvar Haubjerg Nielsen indtræder som nyt rådsmedlem. Se, hvem der aktuelt er medlem af rådet:
www.martinus.dk/da-dk/organisation/raadet.

Den 1. oktober indtræder Anne Pullar som ny suppleant.

Rådet for Martinus Institut, august 2022

Martinus Instituts altan