Mødet med vort livs efterår

Weekendkursus v/ Marin Hansen og Eigil Kristensen
24.–26. marts 2023 | fredag kl. 19.00 – søndag kl. 13.00

Samlet kursuspakke inkl. mad og bolig 2.150 kr. (rabat)
Kursus inkl. mad (uden bolig): 1.450 kr. 
Online booking Praktisk information

Vi kender alle begreberne barndom, ungdom, manddom og alderdom som en beskrivelse af et menneskes forskellige livsepoker. For Mar- tinus har dette en større dybde. Alt går i kredsløb, der indeholder de samme grundprincipper, hvad enten det drejer sig om fx et menne- skeliv, døgnet, naturens årstider eller det store spiralkredsløb, vi alle er en del af. Udviklingen går fra fødsel og vækst ind på det fysiske plan i barndom og ungdom, modning og kulmination i voksenlivet, for til sidst at afløses af en gradvis afvikling af det fysiske liv i alderdommen. Dette kredsløb gentages i inkarnation efter inkarnation. På dette kursus vil vi beskæftige os med, hvordan vi ud fra kosmologien kan forstå, hvad det er for processer, der er vigtige i disse livsepoker. Vi vil især have fokus på, hvad Martinus har sagt om manddom og alderdom, og hvordan det kan hjælpe os til at få det bedste ud af disse perioder af vore liv.

Program: Weekendkursus vort livs efterår

 

Personlig henvendelse:
E-mail: info@martinus.dk
Telefon: 38 38 01 01, mandag-torsdag kl. 9-12

Kurset afholdes:
Martinus Center Klint

Klintvej 69, Klint
DK-4500 Nykøbing Sjælland

Dato

24 - 26 mar 2023
Expired!

Sted

Martinus Center Klint
Aktivitet