Nyt medlem af rådet for Martinus Institut

Jacob Kølle Christensen er udtrådt af rådet, da hans dispensation fra den vedtægtsbestemte udpegningsperiode er udløbet. Suppleant Micael Söderberg er indtrådt som nyt rådsmedlem. Se, hvem der aktuelt er medlem af rådet