Ophavsretssagen er afsluttet ved dansk ret

I foråret 2013 indledte Martinus Institut et civilt søgsmål mod fire personer, der gennem en længere periode havde tilsidesat Instituttets ophavsret. Instituttet fik ved byrettens dom i 2019 medhold i sagen. Læs dommen her: Byrettens dom. De fire personer ankede efterfølgende sagen til Østre Landsret, der den 8. juni 2021 stadfæstede byrettens dom. Læs dommen her: Landsrettens dom. En af de fire personer ansøgte herefter om tilladelse til at anke dommen til Højesteret, hvilket Procesbevillingsnævnet den 3. marts 2022 imidlertid afviste. Det betyder, at ophavsretssagen nu er endelig afsluttet ved dansk ret.

Rådet for Martinus Institut

Martinus Institut