Østre Landsrets dom af 8. juni 2021 om krænkelse af Martinus Instituts ophavsret

Sagen om krænkelse af Martinus Instituts ophavsret blev behandlet i Østre Landsret den 10. og 11. maj 2021.

Landsrettens dom blev offentliggjort den 8. juni 2021 og kan ses her: Landsrettens dom

Landsretten er enig i byrettens dom, hvorefter de fire dømte skal ophøre med at krænke Instituttets ophavsret. De dømte skal fjerne det ulovlige materiale fra handlen og udlevere det til Instituttet, de skal betale erstatning og sagsomkostninger til Martinus Institut, og de skal offentliggøre dommen.

For at imødegå vildledende oplysninger om sagsomkostninger, der er spredt på nettet, skal vi oplyse, at de dømte skal betale i alt 325.700 kr. i sagsomkostninger (herunder advokatomkostninger) til Instituttet. Beløbet dækker langt fra de udgifter, Instituttet har haft til retssagen siden 2013.

Læs nærmere information om ophavsretssagen og overvejelserne bag her: Information om ophavsretssagen

Martinus Institut