Information om ophavsretssagen

I 2012 besluttede Martinus Institut at gå rettens vej mod fire personer, der gennem en længere periode havde krænket Martinus Instituts ophavsret. Siden 2009 er stort set hele Martinus’ værk blevet piratkopieret, tilgængeliggjort og solgt uden Instituttets tilladelse.

Selvom Instituttet gentagne gange bad om at krænkelserne blev bragt til ophør, blev de fortsat udvidet. Denne situation betød, at Instituttet var nødt til at gå rettens vej både for at undgå tab af rettigheder og for at imødegå risikoen for, at danske og udenlandske forlag i fremtiden ikke vil acceptere Instituttets udgaver af Martinus’ værk som de autoriserede. I foråret 2013 indledte Instituttet derfor et civilt søgsmål mod de fire personer. Instituttet fik ved byrettens dom i 2019 medhold i sagen. Modparten ankede sagen til Østre Landsret, der i 2021 stadfæstede byrettens dom.

Nedenfor findes link til en række dokumenter, som Instituttet siden 2009 har offentliggjort om krænkelserne og retssagen.

 

Notater i relation til Martinus Instituts ophavsret og ophavsretssagen

Notat fra Juridisk Udvalg: Tom Kabinet dommes betydning for brug af Martinus’ værker (2020.07)

Rådets notat: Landsretten vil behandle anken af byrettens dom (2020.03)

Rådets notat: Ankesvarskrift (2020.01)

Rådets notat: Kritik af Martinus Instituts faksimiletryk af førsteudgaven af Livets Bog (2019.12)

Rådets notat: Status på retssag om ophavsret (2019.12)

Rådets notat: “Byrettens afsluttende deldom” (2019.08)

Rådets notat: “Supplerende redegørelse om udgivelse af Martinus’ værk” (2018.10)

Rådets notat: “Grundlaget for Martinus Instituts genudgivelsespraksis” (2018.08)

Rådets notat: “Beslutningen om at føre ophavsretssag” (2017.07)

Rådets notat: “Det er ulovligt at downloade piratkopier” (2017.05)

Rådets notat: “Supplerende deldom og kendelse” (2017.05)

Rådets notat: “Om ophavsretssagen – Uddybende kommentar fra rådet” (2016.08)    (En berigtigelse ifm. dette notat, 2016.09)

Rådets notat: “Om ophavsretssagen – Er Martinus’ værk en hellig tekst?” (2016.08)

Rådets notat: “Om ophavsretssagen – Påstande om fejl i genudgivelse” (2016.08)

Rådets notat: “Om ophavsretssagen – Thorell-manuskriptet” (2016.08)

Rådets notat: “Kort om ophavsretssagen – hvilke krænkelser?” (2016.08)

Rådets notat: “Om ophavsretssagen – kommentar fra rådet” (2016.01)

Rådets notat: “Dom i sag om ophavsret til Martinus’ værk – en kort redegørelse” (2014)

Rådets notat: “Kort information om piratudgivelser af Livets Bog” (2010)

Rådets notat: “Mere information om det såkaldte “Thorell-manuskript”” (2009.09)

Rådets notat: “Om det såkaldte “Thorell-manuskript”, en information fra rådet” (2009.06)

Rådets notat: “Bevarelse og publicering af Det Tredje Testamente” (2009.03)

Rådets notat: “Den fremtidige formidling af Det Tredje Testamente” (2009.02)

Rådets notat: “Orientering om udgivelse af Martinus’ efterladte skrifter” (2004)

 

Fundatser, gavebrev og testamente

Rådets notat: “Martinus Instituts fondsfusion” (2016)

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Instituts fundats 2017

Rådets notat: “Hvorfor har Martinus Institut 2 fonde?” (2008)

Martinus Aktivitetsfonds fundats 2003

Martinus Idealfonds fundats 2001

Martinus Instituts Love 1982

Martinus’ gavebrev (1980)

Martinus’ testamente (1980)

Martinus Instituts Love 1966

Martinus Instituts Love 1956

 

Martinus Instituts processkrifter mv.

Indstævntes påstandsdokument (2021.05)

Ankeskrift ad realiteten (2021.04)

MIs Ankesvarskrift (2020)

MIs processkrift 6 (2019)

Delhovedforhandling om sanktionspåstande (2018)

MIs processkrift 5 (2017)

MIs brev til Procesbevillingsnævnet 2 (2016.11)

MIs samlende processkrift (2016.09)

MIs processkrift 4 (2016.06)

MIs processkrift 3 (2016.04)

MIs brev til Procesbevillingsnævnet 1 (2016.02)

MIs processkrift 2 (2015)

MIs processkrift 1 (2014)

MIs stævning (2013)

 

Rettens afgørelser

Landsrettens dom (2021.06)

Landsrettens kendelse (2020.03)

Byrettens afsluttende deldom 3 (2019)

Procesbevillingsnævnets afgørelse 3 (2017.04)

Byrettens kendelse (2017.02)

Procesbevillingsnævnets afgørelse 2 (2017.01)

Byrettens deldom 2 (2016)

Procesbevillingsnævnets afgørelse 1 (2015)

Byrettens deldom 1 (2014)

 

Juridisk rådgivning

Kromann Reumert: risici ved manglende retlig reaktion (2018)

Rådgivning fra Kromann Reumert (2010)

Rådgivning fra Ret og Råd (2008)

Rådgivning fra Advodan (2000)

Rådgivning fra Asger Thylstrup (1995)

Om stjernesymbolets anvendelse (1987)

Rådgivning fra Jan Schultz-Lorentzen (1983)

 

Rådets varetagelse af sit ansvar

Rådets notat: Er vedtægten om rådets udpegning overtrådt? (2018)

Rådets notat: Retningslinjer for det frivillige arbejde (2017.10)

Rådets notat: Rådets sammensætning og kvalifikationer (2017.07)

Rådets notat: At tage del i Martinus’ sag (2017.07)

Rådets notat: Kritik må være kærlig (2017.07)

Rådets notat: Martinus Instituts fondsfusion (2016)

Rådets notat: Information om lønforhold mv. på Instituttet (2011)

Rådets notat: Hvorfor har Martinus Institut 2 fonde? (2008)

 

Korrespondance med Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsens fornyede dispensation fra vedtægtsbestemt udpegningsperiode (2019.09)

Ansøgning til Erhvervsstyrelsen om fornyet dispensation for udpegningsperiode (2019.09)

Erhvervsankenævnets afvisning af klage over Erhvervsstyrelsens dispensation for udpegningsperiode (2017.12)

Erhvervsstyrelsens dispensation fra vedtægtsbestemt udpegningsperiode (2017.03)

Ansøgning til Erhvervsstyrelsen om dispensation for udpegningsperiode (2017.02)

Erhvervsstyrelsens afslag på vedtægtsændring vedr. udpegningsperiode for rådsmedlemmer (2017.01)

Ansøgning til Erhvervsstyrelsen om vedtægtsændring vedr. udpegningsperiode for rådsmedlemmer (2016.06)

Erhvervsstyrelsens svar til modpartens advokat vedr. fusion, fondsnavn og vedtægt (2016.04)

 

Breve

Svarskrivelse til en interesseret (2019)

Svarskrivelse til Jens Lindsby (2018)

Svarskrivelse til Jes Arbov (2017.12)

Svarskrivelse til Tommy Bäck og Daniel Lundberg (12.2017)

Svarskrivelse til Jes Arbov (2017.09)

Svarskrivelse til tre kritikere (1989)

2 breve fra Bertil Ekström sign. Martinus om reproduktion af symboler (1979)

Brev fra Bertil Ekström til Martinus om sproglige fejl i bøgerne (1978)

Brev fra Martinus til en kritiker (1947)

Brev fra Martinus til en kritiker (1944)

Brev fra Martinus til en kritiker (1943)

Brev fra Martinus om afvisning af en interesseret (1937)

Brev fra Martinus til Nibelvang (1935)

 

Diverse

Rådets notat: “Afvisning af Interesserede” (2016)

Sproggruppens “Orientering om udgivelse af Martinus’ værk” (2014)

Martinus Instituts Sommerbrev 2009

Bisættelse rettelsesblad (1978)

Retssagen mod BC (1965)