Stjernesymbol i menu


Symbol 74
Den defekta organismen och ödeselementet

Sammanfattning av symbol 74 - Den defekta organismen och ödeselementet


Symbolen visar den karma som uppstår genom människans sätt att vara gentemot sig själv, när hon i god tro gör mycket som är direkt förödande för organismen.

Det runda lila fältet i mitten symboliserar väsendets övermedvetande.  Här i den inre orange ringen finns talangkärnorna för uppbyggnaden av den fysiska organismen. Den yttre orange ringen symboliserar den fysiska kroppen med sina olika organ.

De bruna och mörka områdena i väsendets talangkärnor i övermedvetandet visar att dessa är defekta. Defekterna är ett resultat av hur man har behandlat sig själv i tidigare liv.

Defekterna överförs till den nya organismen och ses här som de bruna och mörka områdena för de motsvarande organen. Det skall visa att mentaliteten är stadd i förruttnelse. Denna förruttnelse kan uppstå genom narkotiska njutningsmedel, alkoholintag eller tobaksrökning, och den kan också uppstå genom nedbrytande tankearter, bitterhet, vrede osv. Alltsammans är något som kommer från människans sätt att vara mot sig själv.

Symbolen visar denna kulminerande grad av förödelse i form av fullständig utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning är således en under flera liv långsamt växande sjukdom som har sin grund i en permanent nedbrytande livsföring. Den framträder därför alltid som en medfödd sjukdom.

Förstörelsen kan nå ett maximum eller kulmination, och där vänder den och en längtan efter normalitet uppstår. Genom att gradvis under några liv bygga upp naturliga vanor och talanger återskapar individen en sund organism – oerhört berikad av sina svåra erfarenheter. 

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.

(Not: I denna symbol ingår de tre föregående symbolerna 71, 72 och 73)