Kosmos

Udforsk symbolerne

Martinus beskrev ikke kun sit åndsvidenskabelige verdensbillede i tekst, han tegnede også 100 symboler. Han ønskede med symbolerne at give et let tilgængeligt overblik over de principper og love, som ifølge hans analyser ligger til grund for livet og det samlede verdensalt.

Du kan se alle symboler i oversigten nedenfor. Forklaringen til hvert enkelt symbol kommer frem, når du klikker på symbolet.

Symbolerne og de tilhørende forklaringer er også publiceret i bøgerne Det evige verdensbillede 1-6. Hvis du vil vide, hvornår det enkelte symbol er udarbejdet, kan du slå det op i oprindelsesoversigten.

 

Symboloversigt

Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Stjernesymbol
Symbol 1: Guds ånd over vandene

Symbol 2: Verdensgenløsningsprincippet

Symbol 3: Intolerance

Symbol 4: Vejen mod lyset

Symbol 5: Kosmisk bevidstløshed

Symbol 6: Det levende væsen 1

Symbol 7: Livsenhedsprincippet

Symbol 8-9-10: Det treenige princips tre analyser

Symbol 11: Det evige verdensbillede. Det levende væsen 2. Den evige Guddom og de evige gudesønner

Symbol 12: Grundenergiernes kombinationer

Symbol 13: Den evige verdensplan

Symbol 14: Det kosmiske spiralkredsløb 1

Symbol 15: Loven for bevægelse

Symbol 16: Evighedslegemet

Symbol 17: Reinkarnation, kredsløb og årstider

Symbol 18: Det levende væsens skæbnebuer

Symbol 19: Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)

Symbol 20: Syndernes forladelse

Symbol 21: Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1

Symbol 22: Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2

Symbol 22A: Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede

Symbol 23: Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse

Symbol 24: Det ufærdige menneskerige

Symbol 25: Menneskehedens karma

Symbol 26: Det kommende fuldkomne menneskerige

Symbol 27: Jordklodens kosmiske stråleglans

Symbol 28: Det evige liv eller livsstigen

Symbol 29: Kosmiske udviklingsbaner

Symbol 30: Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse

Symbol 31: Det levende væsens sanseevne og verdensaltet

Symbol 32: De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning

Symbol 33: De dyriske og menneskelige tankeklimaer

Symbol 33A: Registrering af symbol nr. 33

Symbol 34: Parringsakten eller Guds ånd i mørket

Symbol 35: Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol 36: Det evige livs struktur

Symbol 37: Den tilslørede og afslørede evige sandhed

Symbol 38: Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde

Symbol 39: Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier

Symbol 40: Korsets tegn

Symbol 41: Stjernesymbolet

Symbol 42: Flagets struktur

Symbol 43: Symbol over “Livets Bog” på sit nuværende stadium (1933)

Symbol 44: Loven for tilværelse – elsker hverandre!

Symbol 45: Menneskelegemet som stjernesystem

Symbol 46: Menneskets atomverden og grundenergierne

Symbol 47: Den sunde menneskeorganisme

Symbol 48: Sygdom i menneskeorganismen

Symbol 49: Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden

Symbol 50: Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet

Symbol 51: Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet

Symbol 52: Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet

Symbol 53: Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet

Symbol 54: Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet

Symbol 55: Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet

Symbol 56: Den sunde atomvirksomhed i organismen

Symbol 57: Elektronsprængning i menneskets atomverden

Symbol 58: Atomforgiftning

Symbol 59: Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet

Symbol 60: Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet

Symbol 61: Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet

Symbol 62: Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet

Symbol 63: Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet

Symbol 64: Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet

Symbol 65: Atomkatastrofernes udslag i organismen

Symbol 66: Mennesket i det fuldkomne tankeklima

Symbol 67: Den animalske og den vegetariske føde

Symbol 67A: Den ideelle fødes vibrationer

Symbol 68: Mavesyre, kogning og kosten

Symbol 69: Den animalske fordøjelse

Symbol 70: Den vegetariske fordøjelse

Symbol 71: Skæbneelement og talentkerner under diskarnation

Symbol 72: Skæbneelement og talentkerner under inkarnation

Symbol 73: Den defekte organisme

Symbol 74: Den defekte organisme og skæbneelementet

Symbol 75: Menneskets talentkerneødelæggelse

Symbol 76: Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske

Symbol 77: Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske

Symbol 78: Jordklodens mineralepoke

Symbol 79: Jordklodens vegetabilepoke

Symbol 80: Jordklodens dyreepoke – skærsilden

Symbol 81: Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke

Symbol 82: Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand

Symbol 83: Jordklodens visdomsepoke

Symbol 84: Jordklodens intuitionsepoke

Symbol 85: Jordklodens åndelige struktur i dyreriget

Symbol 86: Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin

Symbol 87: Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft

Symbol 88: Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin

Symbol 89: Menneskets bevidsthedskategorier

Symbol 90: Det levende væsen 1. Natbevidstheden

Symbol 91: Gennem døden 1

Symbol 92: Gennem døden 2

Symbol 93: Det enpolede væsen

Symbol 94: Væsenets to poltilstande

Symbol 95: Det dobbeltpolede væsen

Symbol 96: Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer

Symbol 97: Loven for tiltrækning og frastødning

Symbol 98: Jegets vending af bevægelsen eller energien

Symbol 99: Tilværelsesplanerne og spiralzonerne

Symbol 100: Den årsagsløse årsag eller den første årsag

Se også:

Lyttende tilhører

Hør Martinus foredrag

Reol med bøger af Martinus

Søg i Martinus’ værk

Historisk arkiv

Søg i historisk materiale