Søg i historisk materiale

 

Martinus Institut ligger inde med en stor mængde historisk materiale, som enten direkte eller indirekte handler om Martinus’ liv og værk. I denne del af onlinebiblioteket finder du bl.a. breve og fotos, men også ældre udgaver af bl.a. Kosmos og de historiske udgaver af Livets Bog.

Martinus Institut har gjort en stor indsats for at gøre så meget som muligt af Martinus’ efterladte materiale tilgængeligt for de interesserede. Det historiske materiale er samlet i fem søgbare databaser.

 

Ældre publikationer:

I databasen over ældre udgaver af Kosmos finder du både artikler af Martinus og andre skribenter samt artikler fra andre af Instituttets ældre publikationer såsom Kontaktbreve.

Brevkorrespondance

I brevdatabasen kan du søge i udvalgte breve fra Martinus’ omfattende korrespondance. Vi arbejder løbende på at gøre flere breve tilgængelige i databasen.

Fotoarkiv

I fotogalleriet finder du en stor mængde billeder – både fra Martinus’ eget liv og fra livet på og omkring Martinus Institut og Martinus Center Klint.

Historiske udgaver af Livets Bog

Martinus Institut sørger for at de historiske udgaver af Martinus’ bøger bliver bevaret til brug for historisk interesserede. Både det originale, maskinskrevne manuskript og førsteudgaven af Livets Bog er tilgængeligt her i digitaliseret form.

Begivenhedsoversigten

Hvis du vil have overblik over Martinus’ liv, og hvornår forskellige begivenheder er indtruffet, så er begivenhedsoversigten det rette værktøj.

God fornøjelse med at gå på opdagelse i det historiske materiale.

Se også:

Magasinet Kosmos

Søg i Martinus’ værk

Udforsk symbolerne

Hør Martinus’ foredrag